Trykprøvning

Hos HJ-Energi er vi stolte af at være blandt landets få ISO9001-certificerede eksperter inden for trykprøvning af både små og store bygninger samt specialopgaver.

Hvorfor Vælge HJ-Energi til Trykprøvning?

Udstyr, der Matcher Opgavens Størrelse

Vores blowerdoor-udstyr og specialiserede værktøjer er designet til at imødekomme behovene i selv meget store bygninger. Uanset om det er en lagerhal, produktionsanlæg eller en omfattende kommerciel ejendom, har vi ressourcerne til at sikre, at tætheden og energieffektiviteten er i top.

Vi har styr på standarderne

Vi sætter en stor ære i at følge de standarder, som vores opgaver kræver. For trykprøvning af bygninger følges typisk DS/EN ISO9972. Her stilles særlige krav til vores udstyrs nøjagtighed og kalibreringsintervaller, samt metodevalg.

Fejlsøgning af utætte bygninger

I takt med den store erfaring inden for området er vores spidskompetence at fejlsøgte og rådgive i forbindelse med bygninger som ikke lever op til de ønskede krav for tæthed. Vi anvender en bred vifte af fejlsøgningsværktøjer, herunder røg, termisk kamera, varmetrådsanemometer og SoundCam. Vi er på denne baggrund i stand til at hjælpe med at udpege kritiske fejl i byggeriet som medfører utætheder.

Baggrunden for trykprøvning

Siden bygningsreglementet 2010, har det været et krav at nybyggeri skal trykprøves. Årsagen skal hovedsageligt findes i bygningers energiforbrug. Jo bedre tæthed, des lavere energiforbrug. Af samme årsag er trykprøvningen og energirammen, nært beslægtet fordi resultatet fra en trykprøvning kan anvendes i bygningens energiramme og give bygningen en bedre energiklassificering.

Foruden energiforbruget har tætheden af bygninger også stor indflydelse på indeklimaet. Et utæt byggeri kan medføre trækgener, kuldefald og i værste tilfælde fugt og skimmelproblemer. Trykprøvningen kan være dermed til at reducere risiko for førnævnte, da disse udfordringer oftest opdages i forbindelse med afprøvningen.

Hvordan udføres en trykprøvning?

I praksis udføres en trykprøvning ved at isætte en midlertidig stofdør, med en blæser som kan skabe hhv. over- og undertryk i bygningen. Med en avanceret trykmåler, måles tryk i bygningen imens det registreres hvor meget luft der passerer blæseren.

Ved at beregne de opsamlede data, fremkommer et resultat målt i liter pr. sekund, ved et konstant tryk på 50 Pascal, imellem inde og ude. Resultatet kan efterfølgende sammenlignes med bygningsreglementets eller energirammens krav til tæthed.

Princippet for trykprøvning er ens, uanset størrelsen på bygningen. Det kan dog være nødvendigt at benytte flere blæsere og trykmålere som forbindes ifm. test af flere zoner eller større bygninger.

Specialopgaver

Med stor erfaring og kendskab til vores udstyr kan de med fordel anvendes til specialopgaver.

Case eksempler

Kontakt os for Professionel Rådgivning:
Har du spørgsmål eller ønsker du hjælp til trykprøvning? Kontakt os for en professionel rådgivning. Hos HJ-Energi er vi klar til at hjælpe.