Due Diligence

Hvad er Bygnings Due Diligence?

Due diligence kan direkte oversættes til ”rettidig omhu”, og bruges ofte i advokatsammenhænge, hvor emner risikoafdækkes af en 3. part inden f.eks. salg. Due diligence af bygninger er essentiel for at afdække skjulte risici, fejl og mangler, der kan påvirke bygningens værdi og levetid. Vores grundige inspektioner sikrer, at du træffer store beslutninger på et korrekt oplyst grundlag.

Vores tilgang:

Hos HJ Energi anvender vi en omfattende tilgang til inspektion, der inkluderer målinger og strukturel analyse. Vores erfarne eksperter sikrer, at ingen væsentlige detaljer overses.

Vi bruger alle vores ekspertiser i virksomheden til at analysere bygningen, så enhver væsentlig detalje som kan have betydning for bygningsdriften eller bygningens levetid bliver registreret.

Vores bygningsgennemgange vil f.eks. afdække punkter som:

Typiske ydelser

Købsinspektioner:

Vores købsinspektioner identificerer potentielle risici og omkostninger ved en bygning, så du kan forhandle med vished.

Salgsinspektioner:

En omfattende rapport ved salg kan øge tilliden hos potentielle købere og sikre en bedre handelsposition.

Vedligeholdelsesinspektioner:

Regelmæssige vedligeholdelsesinspektioner reducerer risikoen for uventede skader og øger levetiden for din bygning.

Hvorfor Vælge HJ Energi?

Vi kombinerer ekspertise, pålidelighed og en kundefokuseret tilgang for at sikre, at dine behov er opfyldt ved hver inspektion.

Vi har stor faglig viden inden for bygningsfysik og bygninger generelt, der gør det muligt at lave en totalscreening af bygningens mange facetter.

Kontakt os:
Ønsker du at planlægge en bygningsinspektion eller få yderligere oplysninger?
Så kontakt os.