DGNB målinger

HJ-Energi udfører målinger til brug ved DGNB-certificeringer. Vi har stor erfaring med planlægning og udførsel af målinger i forbindelse med DGNB-certificeringer. Vi tilpasser vores dokumentation så det er let forståeligt for kunden og for DGNB-auditor at gennemskue resultatet af målingerne og hvor mange point bygningen tildeles.

Fordelen ved at lade HJ-Energi så for DGNB-målinger

Hvad er DGNB?

DGNB er en internationalt anerkendt bæredygtighedscertificering for bygninger. Den er udviklet i Tyskland
og er baseret på en række kriterier, der dækker hele bygningens livscyklus, herunder miljømæssig,
økonomisk, social og teknisk kvalitet.
DGNB-certificeringen stiller krav til, at bygningens tekniske løsninger er gennemtænkte og bæredygtige og
ved afslutning af byggeriet skal der foretages målinger, som dokumenterer at byggeriet lever op til en
række kriterier som er udarbejdet af DGNB-auditor på det pågældende projekt.
HJ-Energi tilbyder en bred vifter af ydelser, som er tilpasset DGNB-projekter.

VOC- og formaldehyd

VOC- og formaldehydtest er en vigtig del af DGNB-certificeringen, fordi de bidrager til at sikre, at bygningens indeklima er sundt at opholde sig i.

VOC står for flygtige organiske forbindelser. Det er en bred betegnelse for en lang række stoffer, der kan findes i byggematerialer, møbler, rengøringsmidler mv. Nogle af disse stoffer er skadelige for menneskers sundhed, og de kan forårsage åndedrætsproblemer, hovedpine og andre gener, nogle kan endda være kræftfremkaldende.

DGNB stiller krav til, at VOC- og formaldehydniveauet i bygninger, der er DGNB certificeret, skal være lavt. Kravene er forskellige for forskellige typer bygninger.

HJ-Energi udfører måling af VOC-og formaldehyd i bygninger, særligt tilpasset DGNB-certificeringens krav til udførsel afhængig af hvilken DGNB-manual der er gældende for projektet. Målingen tilpasses den specifikke bygning og planlægges i god tid for at sikre de mest retvisende målinger.

HJ-Energi udfører ventilationsprotokol forud for målingen, så alle forudsætninger for testen er dokumenteret.

Kontakt os for tilbud eller sparring omkring VOC- og formaldehydmåling.

Radonmåling

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Dansk lovgivning stiller krav til det maksimale radonniveau i bygninger og det samme gør DGNB-certificeringen. En påvisning af radonniveauet er obligatorisk i forbindelse DGNB certificering og måles. Overstiger bygningens radonniveau 100 Bq/m3 jf.
BR18 §332, er det et knockoutkriterie i DGNB, som gør at bygningen ikke kan opnå certificering før der er gjort radonreducerende tiltag og supplerende målinger.

Hos HJ-Energi er vi erfarne i måling og rådgivning inden for radon. Ved at benytte HJ-Energi til at tage prøver er du sikker på altid at få et retvisende resultat baseret på målinger efter gældende danske standarder. Målinger tages som udgangspunkt altid efter SBI anvisning 270: Måling af radon i bygninger, som sikrer at den rette årsmiddelværdi for radonniveauet bestemmes.
Målinger analyseres altid ved et akkrediteret laboratorie og målerapporten tilpasses DGNB certificerings krav.

Lyd- og akustiske målinger

I DGNB-certificeringen stilles der krav til at bygningens lyd- og akustikmæssige egenskaber eftervises ved stikprøvemålinger.

HJ-Energi har stor erfaring i at udarbejde måleplaner, baseret på DGNB håndbogens krav, samt udføre lyd- og akustik målinger i bygninger.

I DGNB stilles der typisk krav til:

Lydmålinger som udføres i forbindelse med sammenfattes i én rapport,
Du kan læse mere om lyd og akustikmålinger her

Trykprøvning / Blowerdoor-test

I DGNB kan der hentes point for både udførsel og resultat af trykprøvningen. HJ-Energi er specialiseret i trykprøvning og fejlfinding. Som én ud af ganske få virksomheder i Danmark er vi IS09001 certificeret inden for trykprøvning, hvilket sikrer dig at det altid er veluddannede og erfarne konsulenter som tester bygningens tæthed.

Foruden at råde over udstyr til at trykprøve selv de største bygninger i Danmark, råder vi også over adskillige værktøjer til fejlsøgning efter utætheder. Vi kan dermed være medvirkende til at bygningen opnår flere point i DGNB, ved at forbedre trykprøvningsresultatet i samarbejde med entreprenøren.

Vi anbefaler altid at udføre en for-trykprøve når bygningen skal DGNB certificeres, for at undgå potentielt manglende point, ved aflevering.

Du kan læse mere om trykprøvning her

Energimærkning

Som led i afslutning af byggeriet skal bygningen energimærkes af en certificeret energikonsulent. HJ-Energi udfører energimærkning af store og små bygninger. Det er en forudsætning at HJ-Energi er uvildige og ikke har indgået i projekteringen af byggeriet for at vi kan bistå med energimærkning af bygningen.

Energimærket skal ses som det endelige bevis på at bygningen overholder bygningsreglementets krav til energiforbrug.

For at der kan udstedes et energimærke skal der foretages en bygningsgennemgang, hvor det verificeres at bygningens installationer og konstruktioner stemmer overens med bygningens energiramme.

Det er energikonsulentens ansvar at indsamle relevant dokumentation, i form af tegninger, indreguleringsrapporter, datablade mv. som bevis for at bygningen lever op til bygningsreglementets krav.

Du kan læse mere om energimærkning af bygninger her