Energimærkning

Lad HJ-Energi sørge for, at du får et energimærke på din bygning. HJ-Energi er certificeret til at lave energimærker på alle bygninger. Læs meget mere om energimærke nedenfor.

Energimærkning af nybyggeri

Lad HJ-Energi tage sig af energimærkningen af dit nye byggeri. Som led i afslutningen af din byggesag, skal kommunen nemlig bruge energimærket som dokumentation for at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til energiforbrug.

Energimærket for nye bygninger er anderledes end energimærkning for eksisterende bygninger, fordi dataene kommer fra bygningens energiramme, som konverteres til et energimærke. Energikonsulentens ansvar er derfor blot en verificerende instans, og det er dennes ansvar at kontrollere at energirammens data stemmer overens med det som er bygget. Det kræves fortsat en fysisk gennemgang af bygningen, som først laves når bygningen er helt færdig.

Læs mere om energirammen her

Ved gennemgangen kontrolleres det at tegningerne stemmer overens med det byggede, herunder konstruktionstykkelser, isoleringsværdier, vinduer og døre samt tekniske anlæg som varme, køl, ventilation og belysning. Hvis ikke energirammen svarer til det byggede er det bygherrernes ansvar at få den opdateret.

Ved gennemgangen af byggeriet kontrolleres det ligeledes at:

Lever installationerne ikke op til kravene i ovenstående danske standarder, kan der ikke udstedes et energimærke på bygningen.

Det er ligeledes energikonsulentens ansvar at indsamle relevant dokumentation, som vedrører bygningens energiforbrug. Dokumentationen udgør som oftest:

Energimærkning af nybyg foretages ofte i sammenhæng med trykprøvning af bygningen og funktionsafprøvning af de tekniske installationer.

Energimærkning af eksisterende bygninger

Et energimærke kan vise bygningers energimæssige performance, sammenlignet med andre bygninger. Tanken med et energimærket er at motivere bygningsejerne til at udføre energibesparelser. Disse vil på sigt gavne både ejeren af bygningen og ikke mindst klimaet.

Med vores store erfaring inden for både konstruktioner og installationer er vi selvsagt de rette at vælge, til at energimærke bygningen, da vi foruden de lovmæssige registreringer er i stand til at registrere og kontrollere konstruktioner og tekniske installationer, ifm. vores bygningsregistrering.

I forbindelse med bygningsgennemgangen vil vi oftest bemærke hvis der er problemer i bygningen, som kræver bygningsejers opmærksomhed. Det kunne f.eks. være

Energimærkningsordningen

Energimærkningsordningen er administreret af Energistyrelsen. På deres hjemmeside finder du mere relevant viden om energimærkningsordningen.

Hvornår skal en bygning energimærkes?


Man kan selv vælge at få energimærket bygninger på et hvilket som helst tidspunkt. Det er dog vedtaget ved lov, at det på bestemte tidspunkter kræves, at der skal foreligge et energimærke. Dette gælder f.eks. ved salg og udlejning. Dette skyldes, at købere eller lejere skal vide hvilken energiklasse bygningen er i og hvor stort et forbrug, man ville kunne forvente.

Der skal ligeledes udstedes et energimærke, ifm. myndighedsafslutning for nybyggeri.

Tilbygninger

Tilbygninger kræver sjældent et energimærke. Dog kræver kommunen altid dokumentation for at bygningsreglementets krav til energiforbrug er overholdt. Dokumentationen kan være i form af en varmetabsberegning