Syn og skøn

HJ-Energi yder hjælp ved syn- og skønssager

Er dit byggeri gået skævt, og er du kommet i uenighed med entreprenøren, og kan ikke nå til enighed?

Så kan HJ-Energi hjælpe som uvildig syn-og skønspartner.

Uenigheder omkring byggerier ender ofte i Syn-og skønssager. Dette kan være en meget lang og dyr proces, som kan tage flere år at afslutte.

HJ-Energi tilbyder at foretage en grundig fysisk inspektion af det pågældende byggeri, for derefter at udføre en grundig og professionel bedømmelse af den pågældende sag. Herefter udarbejder vi en fuldstændig rapport – en skønserklæring, som har til formål at dokumentere egentlige fejl og mangler.

Dernæst kan vi hjælpe dig med at gå i dialog med din entreprenør, og forhåbentlig nå til enighed, uden at sagen behøver at ende i en retssag.

Ender dialogen ikke med et frivilligt forlig, vil vores syn og skønserklæring indgå som dokumentations ved en retssag, som bliver prøvet i voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. En afgørelse i voldgiftsretten er endelig og kan ikke ankes.

Hvordan starter jeg en syn og skønssag?

Rasmus Hevang Jensen fra HJ-Energi udtaler:
 “Hvis du mener at du har en sag du gerne vil have udført en syn og skønssag på, skal du have en udfyldt begæring, som skal sendes til voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og herefter peger voldgiftsnævnet en syn og skønsmand, dette kaldes i øvrigt i fagsprog en udmeldelse”

Med brugen af voldgiftsnævnet er der sikret, at netop syn og skønsmandens habilitet og integritet er som man med rette burde forvente. Det er vigtigt at en syn- og skønsmand ikke har nogen som helst former for relationer til en af sagens parter.
Voldgiftsnævnet kan i yderste instans beslutte sig for at udpege en ny skønsmand til samme sag. Dette sker dog yderst sjældent og kravet herfor er altså kun i forbindelse med helt særlige omstændigheder, som f.eks. hvis en syn og skønsmand begår grove fejl eller det viser sig at personen ikke har været 100% uvildig.

I relation til syn og skønssager er der også andre faktorer, der spiller ind, og
som er vigtige at du ligeledes forholde dig til!
Hvorfor bruge HJ-Energi som syn- og skønspartner?
Ved at bruge HJ-Energi som syn-og skønspartner, kan du undgå et
langtrukkent og dyrt retsforløb mellem dig og entreprenøren. Vi har mange års
erfaring i mægling mellem bygherrer og entreprenører. Vores mangeårige
erfaring som syn- og skønspartner, har lært os, at det ofte er nemmere at
komme til et frivilligt forlig ved brug af en syn-og skønspartner, da
kommunikationen i sagen bliver mere konkret, og man ikke skal kommunikere
gennem de følelser som er på spil i en sådan situation.
Hos HJ-Energi arbejder vi for at få sagens fakta frem i lyset, og nå til
kompromiser, som alle er tilfredse med.
Skal vi hjælpe dig med en syn- og skønssag, så kontakt os, og lad os få en
snak om din situation.