LCA

Lovkrav om LCA-beregninger i BR18

Fra 1. januar 2023 er der krav om, at alle nybyggerier, der er omfattet af energirammen i Bygningsreglementet (BR18), skal have foretaget en livscyklusvurdering (LCA) af bygningens klimapåvirkning. LCA-beregningen skal dokumenteres i bygningens energimærke.

Der skal laves LCA op alle bygninger, men det er kun bygninger over 1.000 m 2 hvor der stilles krav at CO2 ækvivalenter ikke overstiger 12 kg/m2/år

LCA-beregninger - en vigtig del af bæredygtigt byggeri

LCA-beregninger er en vigtig del af bæredygtigt byggeri. Ved at udføre en LCA-beregning kan bygherrer få et overblik over bygningens miljøpåvirkning fra vugge til grav. Det giver dem mulighed for at træffe mere miljøvenlige beslutninger om bygningsmaterialer og konstruktionsløsninger.

HJ-Energi kan hjælpe dig med at overholde lovkravene

HJ-Energi kan hjælpe dig med at overholde lovkravene om LCA beregninger. Vi har flere års erfaring med LCA-beregninger.

Vores LCA-beregninger giver dig et solidt grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan du kan reducere din bygnings miljøpåvirkning. Vi kan hjælpe dig med at identificere de mest miljøvenlige materialer og konstruktionsløsninger.

Hvordan laves en LCA-beregning?

Livscyklusvurderinger (LCA) af bygninger er komplekse og omfattende analyser, der tager højde for forskellige faser i bygningens levetidscyklus

Ved LCA af bygninger fokuseres der ofte på forskellige aspekter:

LCA-beregninger for bygninger kræver detaljerede data, ofte fra flere kilder og samarbejde med forskellige aktører i byggebranchen, herunder ingeniører, arkitekter, entreprenører og leverandører af materialer. Resultaterne kan være afgørende for at designe og konstruere mere bæredygtige bygninger og informere om valg af materialer og teknologier.

Muligheder ved LCA-beregninger:

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om dine muligheder.