Bæredygtighedsklasse

I bygningsreglementet er der kommet en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der har en ambition om at fremme bæredygtigt byggeri. Dette omhandler både nybyg og udvikling samt optimering af eksisterende byggeri. Bæredygtighedsklassen har til formål at hjælpe byggebranchen med at opbygge solide erfaringer med bæredygtigt byggeri.

Hvorfor er bæredygtighedsklassen vigtig?

Det er Byggestyrelsens klare mål, at bæredygtighedsklassen skal blive
obligatorisk på et tidspunkt. I dag stiller byggeloven krav til, at byggeri udføres
og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og
sundhedsmæssig henseende samtidigt med, at det har lavt energiforbrug. I
bygningsreglementet rækker en væsentlig del af de allerede eksisterende
bestemmelser ind i begrebet bæredygtighed – herunder kravene til indeklima
og bygningers energibehov. Desuden bidrager blandt andet holdbarhed af
konstruktioner og bygningsdele, kvalitet og bygningers tilgængelighed også til
bygningers bæredygtighed.

Specifikke krav i bæredygtighedsklassen

Den frivillige bæredygtighedsklasse stiller blandt andet krav til bygningers:

HJ-Energi brænder for bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed er et område, som også står som en høj prioritet hos HJ-
Energi. Vi tilbyder vi en række services, der kan være med til at fremme og
optimere på bæredygtigheden i byggerier.
Der findes en lang række bæredygtige tiltag, som både kan optimere
eksisterende byggeri, men også gøre nybyggeri bæredygtigt.