Refshaleøens Ejendomsselskab

Administrationsbygningen, Energioptimering ny varmecentral

I forbindelse med Refshaleøens visioner skal administrationsbygningen på Refshalevej gennemgå en gennemgribende renovering således DGNB Sølv kan opretholdes. I den forbindelse vil første tiltag være at ombygge og opføre en ny varmecentral, udskiftning af hovedrør samt brugsvandsinstallationer. HJ-Energi har i den 5850m² store projekteret, udført tilsyn, test og opfølgning på den nuværende varmecentral.

  • Registrering af bygningen
  • Projektere og tegne ny varmecentral
  • Udarbejde beskrivelser, nedrivning og nyt
  • Udarbejde udbudsmateriale, nedrivning og nyt
  • Udarbejde en tidsplan, nedrivning og nyt
  • Tilsyn og opfølgning samt projektledelse
  • Test og afleveringsforretning